WWW.SZS.LUKOW.PL
SZKOLNY ZWIAZEK SPORTOWY - POWIAT ΣKOWSKI
 
News & Updates
Powiatowy Szkolny Zwi您ek Sportowy w ㄆkowie zwraca si z uprzejm pro軸, o zabezpieczenie 鈔odk闚 finansowych na wpisowe w wysoko軼i  100 z na rok szkolny 2018/2019 dla uczni闚 bior帷ych udzia w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez SZS.Informujemy, 瞠 zgodnie z uchwa陰 podj皻 przez Zarz康 PSZS w dn.13 wrze郾ia 2005 r. wpisowe b璠zie przeznaczone na ubezpieczenie uczestnik闚 zawod闚 gminnych, miejskich i powiatowych oraz na prowadzenie biura. Nieuiszczenie wy瞠j wymienionej wp豉ty na konto PSZS w ㄆkowie jest r闚noznaczne z niedopuszczeniem szko造 do zawod闚 organizowanych przez SZS  na wszystkich   szczeblach rywalizacji sportowej ( 陰cznie z powiatem )Uchwa喚 podj皻o na podstawie decyzji jaka zapad豉 na zebraniu LW SZS w Lublinie, kt鏎e odby這 si w Krasnobrodzie  na pocz徠ku czerwca 2005 r. W wyniku podj皻ej uchwa造, szko造 ( o ile zarz康y powiatowe podejm stosown uchwa喚 )  s zobowi您ane wp豉ca wpisowe na konto powiatowych szkolnych zwi您k闚 sportowych, z czego 50 % sumy pozostaje w powiatach, a drugie 50 % jest przelewane na konto LW SZS w Lublinie. Ta decyzja ma wspom鏂 lokalne zwi您ki sportowe oraz wyeliminowa szko造, kt鏎e nie ponosz 瘸dnych koszt闚, bior帷 udzia w zawodach. Pierwsze zawody szkolne odb璠 si  28 wrze郾ia 2018 r.  W zwi您ku z tym prosimy o wp豉t w/w kwoty, na konto PSZS  w ㄆkowie, przed terminem tych zawod闚, aby umo磧iwi start wszystkim szko這m. Szko豉 ma obowi您ek posiada kserokopie dowodu wp豉ty na ka盥ych zawodach powiatowych.Konto PSZS w ㄆkowie: Bank Sp馧dzielczy w ㄆkowie nr 47 9204 0001 0003 3750 2000 0010 

Dzi瘯ujemy za zrozumienie i pomoc
PRZEWODNICZ。Y PSZS W ΣKOWIE MARCIN GRZECZY垶KI

pismo